מאיר לפלר

שותף מייסד

חבר לשכת עורכי הדין, ישראל 2001

יהונתן גלנטי

שותף

חבר לשכת עורכי הדין, ישראל 2014

טל בלייכר

עורך דין

חבר לשכת עורכי הדין, ישראל 2015

ארן לוסטיגמן

שותף מייסד

חבר לשכת עורכי הדין, ישראל 2000

גל תורג׳מן

עורך דין

חבר לשכת עורכי הדין, ישראל 2012

מיטל מעיין

עורכת דין

חבר לשכת עורכי הדין, ישראל 2017

ערן רוזנברג

שותף

חבר לשכת עורכי הדין, ישראל 1998

אירנה לרנר

עורכת דין

חבר לשכת עורכי הדין, ישראל 2003