top of page

אירנה לרנר

עורכת דין

חברת לשכת עורכי הדין, ישראל 2003

השכלה
תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב, 2002.

עו"ד אירנה לרנר עוסקת במשרדנו בתחומי מקרקעין מגוונים.

במהלך השנים טיפלה עו"ד אירנה לרנר בקשת רחבה של עסקאות ונושאים בתחום המקרקעין, הן מבחינת מצב הזכויות המשפטי של המקרקעין הרלוונטיים, והן מבחינת המאפיינים המסחריים והפיננסים של העסקה, לרבות עסקאות רכישה ומכירה של מגרשים, דירות, משרדים, בניינים, הסכמי קבלנים, הסכמים עם נותני שירותים למיניהם, עסקאות מכר דירה בפרויקטים למגורים, עסקאות של קבוצות רכישה, חכירות ושכירויות, לרבות של קניונים, עסקאות קומבינציה, מימון עסקאות ועוד.

לעו"ד אירנה לרנר ניסיון בליווי משפטי שוטף לחברות נדל"ן וליזמים במגוון פרויקטים ועסקאות, לרבות מיזמים מסחריים.

עו"ד אירנה לרנר מלווה את הלקוחות החל משלב הרכישה והתכנון, עובר בשלב הפיתוח וכלה בשלב ההקמה והרישום, וכן מייצגת אותם בפני הרשויות השונות.

bottom of page