top of page

מאיר לפלר

שותף מייסד

חבר לשכת עורכי הדין, ישראל 2001

השכלה
תואר שני במשפטים, אוניברסיטת תל אביב, 2005
תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב, 2000
תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב 2000

עו"ד מאיר לפלר, ראש מחלקת ליטיגציה, הינו עו"ד בעל נסיון רב בתחום הליטגיציה האזרחית-מסחרית ובתחום דיני הבנקאות, והוא בעל נסיון רב בטיפול בתיקי ליטיגציה מורכבים.

פרט לתחום הליטיגציה עוסק עו"ד לפלר בתחום האזרחי-מסחרי במסגרתו הוא עוסק במתן ייעוץ שוטף לגופים מסחריים ובמיזוגים ורכישות.

עו"ד לפלר התמחה אצל כב' השופטת רות שטרנברג-אליעז, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. עו"ד לפלר שימש כעוזר הוראה של השופטת שטרנברג-אליעז בקורס "סעדים זמניים וצווי ביניים" באוניברסיטת תל אביב, ושימש בין השנים 2004- 2008 כמרצה בפקולטה למשפטים של מכללת רמת גן בקורס "סדנת ליטיגציה".

עו"ד לפלר מכהן כסגן יו"ר ועדת הבנקאות והפיננסים של לשכת עורכי הדין, ושימש עד לשנת 2019 כחבר ועדת ההיגוי לנותני שירות עסקי של לשכת עורכי הדין.

bottom of page